Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van vakanties door Camping La Ferme de Castellane. Zij vormen de gehele contractuele relatie tussen de camping en haar klanten. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij gewijzigd en aanvaard door de klant op het moment van de reservering.

De camping behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De versie die van toepassing is op de klant is echter de versie die geaccepteerd is op het moment van de reservering.

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De klant wordt geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te accepteren, in overeenstemming met artikel 1126 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Door online te reserveren of door de bevestiging van de reservering per e-mail te ontvangen, geeft de klant uitdrukking aan zijn specifieke, vrije en geïnformeerde toestemming, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Deze acceptatie geldt voor de klant en voor alle personen die deelnemen aan het verblijf. De algemene verkoopvoorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van de camping en bij de receptie.

Artikel 3: Reservering

3.1 Boekingsvoorwaarden Boekingsmethoden :

Klanten kunnen online, telefonisch of direct ter plaatse boeken.

Validatie van de reservering: Alle reserveringsaanvragen worden als definitief beschouwd vanaf het moment dat ze door de Camping zijn geaccepteerd. De camping behoudt zich het recht voor een reservering te weigeren op grond van beschikbaarheid of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het geplande verblijf. De aanvaarding van een reservering wordt bevestigd door het versturen van een bevestiging per e-mail, per post of persoonlijk.

Om een reservering te valideren, moet de klant een betaling doen die bestaat uit :

 • Een aanbetaling van 35 % van de totale kosten van het verblijf.

 

De online verstrekking van het bankkaartnummer van de klant en de uiteindelijke validatie van de bestelling vormen het bewijs dat de klant akkoord gaat en maken de verschuldigde bedragen met betrekking tot de reservering en alle uitgevoerde handelingen opeisbaar.

Capaciteit en deelnemers : Reserveringen worden op naam gemaakt. De klant moet ouder zijn dan 18 jaar en deelnemen aan het geboekte verblijf.

Ze moeten ook wettelijk het aantal en de leeftijden van alle deelnemers opgeven, inclusief minderjarigen en pasgeborenen. Elke persoon die niet geregistreerd is op het moment van boeken wordt verzocht zich te melden bij de receptie op de dag van aankomst. Onjuiste informatie kan leiden tot annulering van de vakantie. Aangezien de reservering op naam is gemaakt, kan deze niet worden overgedragen of onderverhuurd, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de camping. Om veiligheids- en verzekeringsredenen moet het maximum aantal personen per type accommodatie/standplaats, zoals aangegeven op de website, worden gerespecteerd. De camping weigert elke persoon die deze capaciteit overschrijdt, met uitzondering van bezoekers die door de klant voor een dag worden uitgenodigd.

Groepen : De camping biedt gezinsvakanties aan, met speciaal daarvoor ontworpen accommodaties. De camping behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die niet voldoet aan de aangeboden ontvangst- en accommodatiecapaciteiten. De Camping beschouwt een groep als elke reservering van 5 of meer huuraccommodaties/plaatsen, gemaakt door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon, of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en samen reizen om dezelfde redenen, op dezelfde data en op dezelfde Camping.

Aanvragen voor groepsreserveringen moeten per e-mail worden gestuurd naar accueil@camping-la-ferme.com of per telefoon naar 04 92 83 67 77 (prijs van een lokaal gesprek afhankelijk van uw operator), met de vermelding dat het om een groepsreservering gaat. De camping behoudt zich het recht voor om de aanvraag te onderzoeken voordat deze wordt geaccepteerd of geweigerd.

3.2 Belangrijke informatie Opvang van minderjarigen :

Om voor de hand liggende veiligheidsredenen (zwembad, evacuatie van de camping in geval van alarm, enz.) en om gezondheidsredenen (ziekenhuisopname, enz.) worden minderjarigen die niet worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers niet toegelaten, in overeenstemming met artikel 389 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Bovendien is de camping, in overeenstemming met decreet 2002-883 van 3 mei 2002, niet gemachtigd om minderjarigen jonger dan 18 jaar, zonder begeleiding van een van hun wettelijke vertegenwoordigers, buiten hun gezinswoning toe te laten. Minderjarigen die begeleid worden door hun wettelijke vertegenwoordigers zijn volledig verantwoordelijk voor zichzelf en mogen in geen geval zonder toezicht worden achtergelaten op de camping, inclusief het waterpark.

Niet-contractuele aard van communicatiemiddelen: Alle andere documenten dan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals catalogi, prospectussen, advertenties en kennisgevingen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet contractueel bindend. Plattegronden en foto's van de huuraccommodaties dienen alleen ter illustratie. De indeling en kenmerken van de kamers kunnen per model verschillen. We raden u aan om de gedetailleerde beschrijving van de indeling te raadplegen die beschikbaar is in de rubriek "accommodaties" op de website van de camping voor de exacte samenstelling van elke huuraccommodatie. Er is ook een beschrijving beschikbaar in elke huuraccommodatie. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de camping op 04 92 83 67 77 (prijs van een lokaal gesprek afhankelijk van je operator).

Faciliteiten en activiteiten van de camping: het is mogelijk dat bepaalde activiteiten en faciliteiten die door de camping worden aangeboden (rechtstreeks of via dienstverleners), zoals wifi of elementen die in de beschrijving worden genoemd, niet beschikbaar zijn, met name vanwege weersomstandigheden of in geval van overmacht, of dat ze niet operationeel zijn, met name in het voor- en naseizoen. De camping wijst alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af. De camping brengt de klant op de hoogte van alle werkzaamheden, incidenten of verbeteringen die tijdens zijn verblijf plaatsvinden.

Artikel 4. Prijzen

De geldende prijzen zijn de prijzen die bij de telefonische reservering, op internet of op de website van de camping worden vermeld. Ze kunnen veranderen tijdens het seizoen en zijn in euro's, inclusief btw. Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief, die zich voordoet tussen het moment waarop de tarieven werden vastgesteld en het moment waarop het verblijf werd gefactureerd, zal leiden tot een evenredige wijziging van de prijs inclusief btw, die de klant zonder voorbehoud aanvaardt.

De prijs is inclusief :

 • Huur van de staanplaats of volledig uitgeruste huuraccommodatie zoals gedefinieerd op de website;
 • Water-, gas- en elektriciteitsverbruik;
 • Toegang tot warme douches en sanitaire voorzieningen;
 • Toegang tot het zwembad ;
 • Toegang tot de camping, de voorzieningen en de installaties;
 • Een parkeerplaats voor één auto per huuraccommodatie (niet noodzakelijk op de gehuurde plaats).

De prijs is exclusief :

 • De verschillende belastingen ;
 • Betaalde activiteiten aangeboden door de camping, ter plaatse te betalen;
 • Supplementen zoals schoonmaakkosten ;
 • Borgstellingen ;
 • Annulerings-/onderbrekingsverzekering ;
 • Optionele uitrusting (enz.).

Bovenkant van het formulier

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Betalingsvoorwaarden

 • Voor boekingen die meer dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie worden gemaakt, moet een aanbetaling van 35 % van de totale kosten van de vakantie worden betaald op het moment van boeken. Het resterende bedrag moet uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de vakantie worden betaald.
 • Voor alle boekingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie worden gemaakt, moet de volledige betaling op het moment van boeken worden voldaan.

Indien de volledige betaling niet op de overeengekomen datum is ontvangen, heeft de Camping het recht om ervan uit te gaan dat de Klant de reservering heeft geannuleerd en zal de Camping de reeds betaalde bedragen inhouden.

Voor groepen worden de betalingsvoorwaarden gespecificeerd op het moment van boeken.

5.2 Betaalmethoden

De camping accepteert de volgende betaalwijzen: creditcard, cheques, vakantiecheques en contant geld.

5.3 Details over creditcardbetalingen

Creditcards die worden geaccepteerd zijn Carte Bleue (Visa, Eurocard/Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd. De transactie wordt onmiddellijk van de bankkaart van de klant afgeschreven na verificatie van zijn gegevens. In overeenstemming met artikel L.132-2 van de Franse Monetaire en Financiële Code is de betalingsverplichting door middel van een betaalkaart onherroepelijk. Door online of telefonisch de gegevens van zijn bankkaart door te geven, machtigt de klant de Camping om het bedrag van de aanbetaling of de totale verblijfskosten van zijn bankkaart af te schrijven. Hiertoe bevestigt de klant dat hij/zij de houder is van de bankkaart die gedebiteerd moet worden en dat de naam op zijn/haar bankkaart inderdaad de zijne is.

Artikel 6. Niet in de prijs inbegrepen diensten

6.1. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geïnd namens de gemeenten en moet op de camping worden betaald. Het bedrag, vastgesteld per persoon per dag, varieert per bestemming en kan in de loop van het jaar worden gewijzigd. Deze belasting is alleen van toepassing op meerderjarige personen.

6.2. Betaalde activiteiten die door de camping worden aangeboden, moeten ter plaatse worden betaald.

Sommige activiteiten die worden aangeboden door de camping of een van de dienstverleners zijn optioneel en tegen betaling. De toegang tot het zwembad van de camping is niet betalend.

6.3. Huishoudelijke uitgaven

De Klant kan vragen dat de schoonmaak bij vertrek door de Camping wordt uitgevoerd tegen een vaste schoonmaakkosten, waarvan het bedrag varieert afhankelijk van het type stacaravan. De schoonmaakkosten zijn exclusief het schoonmaken van serviesgoed en keukengerei en de vuilnisbakken moeten worden weggegooid.

6.7. Optionele uitrusting

De camping biedt optionele uitrusting zoals kinderbedjes, barbecue, babystoel.... Deze faciliteiten zijn beschikbaar op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. Voor vragen staat de camping tot je beschikking op 04 92 83 67 77 (prijs van een lokaal gesprek volgens de voorwaarden van je operator).

Artikel 7. Terugtrekking

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat, overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van de Franse Code de la Consommation, de verkoop van op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip geleverde accommodatiediensten niet is onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn die van toepassing zijn op de verkoop op afstand. Er geldt dus geen herroepingsrecht voor de verkoop van vakantiediensten door de Camping. Deze uitzondering geldt echter niet voor eventuele verzekeringspolissen (termijn van 14 dagen volgens de wettelijke bepalingen).

Artikel 8. Wijzigingen in de boeking/het verblijf

Alle verzoeken tot wijziging moeten ten minste 10 dagen voor het begin van het verblijf worden gedaan. Het is aan de Klant om de aanvraag telefonisch of per e-mail te richten aan de Camping op het volgende adres accueil@camping-la-ferme.com. De camping zal zijn uiterste best doen om aan je verzoek te voldoen, afhankelijk van beschikbaarheid en de geldende tarieven.

Als de wijziging niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, zal de Klant zijn verblijf moeten voortzetten onder de oorspronkelijk geplande voorwaarden of het verblijf annuleren.

Artikel 9. Annulering van verblijf 

9.1 Annulering door de camping

Behalve in geval van overmacht wordt het verblijf volledig terugbetaald. In geen geval kan deze annulering aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding.

9.2 Gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant

De Klant dient de Camping telefonisch of per e-mail te informeren op het volgende adres: accueil@camping-la-ferme.com. De datum van ontvangst van de annulering is bepalend voor de eventuele annuleringskosten. Bij het ontbreken van een schriftelijke mededeling op bovengenoemde wijze is de Klant verplicht het volledige voor de reservering verschuldigde bedrag te betalen.

Artikel 10. Verloop van de vakantie

10.1 Aankomst- en vertrektijden

Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Als de Klant de aankomsttijden niet kan respecteren, moet hij onmiddellijk contact opnemen met de Receptie om een oplossing te zoeken. In geval van no-show binnen 24 uur voor de geplande aankomstdatum en zonder schriftelijke bevestiging van de aankomstdatum aan de Camping, behoudt de Camping zich het recht voor om de accommodatie/kampeerplaats te koop aan te bieden.

Er vindt geen restitutie of compensatie plaats. Er worden geen kortingen gegeven voor late aankomsten of vroegtijdig vertrek.

10.2 Check-in / Check-out

Check-in - Bij aankomst zal de Receptie het saldo van de Klant controleren. De Klant moet het saldo volledig hebben betaald en een geldig officieel legitimatiebewijs kunnen tonen. Nadat de aankomst van de Klant is geregistreerd, overhandigt de Receptie de Klant de sleutels van de huuraccommodatie en de reglementaire informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de inventaris bij aankomst te controleren en eventuele afwijkingen binnen een dag na aankomst te melden.

Check-out - Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de accommodatie schoon en netjes terug te brengen. Als dit niet gebeurt, kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Ook voorwerpen die tijdens het verblijf gebroken, verloren of beschadigd zijn, kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht.

10.3 Interne voorschriften

Tijdens het verblijf verplicht de Klant zich tot naleving van het huishoudelijk reglement van de camping, dat beschikbaar is/geafficheerd staat bij de receptie en op de website van de camping. Dit reglement is van toepassing op alle personen die bij de klant verblijven of onder diens verantwoordelijkheid vallen.

Tenzij anders vermeld in het campingreglement of uitdrukkelijk toegestaan door de camping, mogen er geen tenten worden opgezet op staanplaatsen voor huuraccommodaties.

In geval van flagrante niet-naleving van dit reglement kan de beheerder sancties opleggen, die kunnen gaan tot de opzegging van het contract, met name in geval van storend gedrag dat indruist tegen de rust en de sereniteit van de receptie of in geval van gewelddadig gedrag, beledigende, racistische of bedreigende opmerkingen tegen andere klanten, het personeel van de camping of zijn partners of leveranciers. Klanten worden geïnformeerd dat hen ook de toegang tot de accommodatie kan worden geweigerd.

10.4 Dieren

Twee huisdieren zijn toegestaan per huuraccommodatie of staanplaats, mits ze worden aangemeld bij de reservering of bij aankomst. Huisdieren mogen niet vrij rondlopen en moeten aangelijnd zijn, ook op de gehuurde standplaats. Ze zijn niet toegestaan in het zwembad, de speeltuin en de toiletgebouwen. Bij aankomst wordt een bedrag van €3 per dag per huisdier in rekening gebracht. Uitwerpselen van huisdieren moeten door de klant worden verzameld en hun gedrag mag de rust van andere klanten niet verstoren. Klanten worden verzocht hun honden niet alleen te laten. Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan om dieren te accepteren: een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid en identificatie door middel van een tatoeage of chip gecertificeerd door een kaart uitgegeven door de Société Centrale Canine. Klanten moeten het gezondheidsdossier van hun dier meenemen. Gevaarlijke of agressieve dieren (waaronder honden van de 1e en 2e categorie) en exotische dieren worden niet geaccepteerd.

10.5 Bezoekers

Elke bezoeker die door de Klant wordt uitgenodigd, moet bij de receptie van de Camping worden aangemeld en geregistreerd. De camping behoudt zich het recht voor hen de toegang tot de diensten van de camping te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan het campingreglement.

Alle bezoekers vanaf 7 jaar die langer dan 2 uur op de camping blijven, moeten een vergoeding betalen. Het bedrag wordt vastgesteld volgens het geldende tarief. Bezoekers die minder dan 2 uur blijven, hebben gratis toegang tot de camping, maar geen toegang tot het waterpark. Hun voertuig is niet toegestaan op de camping en moet op de gemeenschappelijke parkeerplaats blijven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Openluchthotels vallen niet onder de aansprakelijkheid van hoteliers krachtens artikel 1952 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg kan de Camping niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, zowel op de Camping als op parkeerplaatsen of in gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen, toiletten, enz.). De Klant parkeert op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en eventueel contact op te nemen met zijn/haar gebruikelijke verzekeringsmaatschappij om de dekking van zijn/haar all-riskverzekering uit te breiden tot de accommodatie die hij/zij tijdens het verblijf bewoont.

Voor alle fasen van de toegang tot de Website, het reserveringsproces en de daaropvolgende diensten heeft de Onderneming slechts een middelenverbintenis. Hoewel de Camping alles in het werk stelt om de service operationeel te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de continuïteit van de toegang tot haar Website en wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor eventuele directe en/of indirecte schade als gevolg van de onmogelijkheid om de Website geheel of gedeeltelijk te raadplegen of die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de service door een internetgebruiker. De Camping kan niet strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongepast of ongeoorloofd gebruik van de Website of de inhoud ervan door gebruikers of derden.

De Camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, misleidende of foutieve informatie in catalogi of op de Websites met betrekking tot de Camping, met name presentatiefoto's, beschrijvingen, activiteiten, vrijetijdsactiviteiten, diensten en openingsdata, als gevolg van de mededeling door derden van foto's waarvan zij hebben verklaard dat zij de rechten erop hebben.

De Camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het afgesloten contract, in geval van schuld van de Klant, in geval van overmacht of van een onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde die geen verband houdt met de levering van de diensten waarin het contract voorziet. In ieder geval, indien de Camping aansprakelijk wordt gesteld om welke reden dan ook, zal elke schadevergoeding beperkt zijn tot de kosten van het verblijf.

Artikel 12. Klachten

Elke klacht moet door de Klant tijdens zijn verblijf aan de Camping worden gemeld, zodat de Camping de non-conformiteit kan verhelpen of vaststellen. Als het niet mogelijk is geweest om de non-conformiteit ter plaatse te verhelpen, kan de Klant schriftelijk een klacht indienen bij de Camping, zodat deze kan proberen de situatie te verhelpen. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken, wordt de Klant verzocht zo snel mogelijk alle feitelijke informatie (foto's, video's, enz.) te verstrekken die hij kan verzamelen, tenzij de niet-conformiteit ter plaatse door de Camping is vastgesteld. Elke klacht met betrekking tot het verblijf van de Klant moet door de Klant per post worden gestuurd naar het adres van de Camping of per e-mail naar accueil@camping-la-ferme.com.

Er wordt geen claim geaccepteerd voor een incident dat niet tijdens het verblijf aan de campingbeheerder is gemeld.

 Artikel 13. Bescherming van persoonsgegevens

13.1 Verzamelen van gegevens

Tijdens het surfen op onze website wordt informatie verzameld over onze klanten.

Er zijn 3 categorieën informatie:

 • Informatie verstrekt door de Klant bij het maken van een boekingsaanvraag: achternamen, voornamen en geboortedata van alle deelnemers, postadres, e-mailadres, telefoonnummer. - Informatie die we automatisch verzamelen: cookies (zie beleid voor het gebruik van cookies).
 • De gegevens die we van derden verzamelen.

Het Bedrijf beschouwt al deze informatie als vertrouwelijk. Ze worden uitsluitend gebruikt door de interne afdelingen van de Camping om de aanvraag van de Klant te verwerken en om de communicatie en diensten die aan de Klanten worden aangeboden te verbeteren en te personaliseren.

Artikel 14. Machtiging voor beeldrechten

Tijdens hun verblijf kunnen de Klant en de personen die bij hen verblijven (hierna de "Gasten") op de Camping gefotografeerd of gefilmd worden in het kader van groepsopnamen (hierna de "Beelden"), die de Klant namens zichzelf en de Gasten aanvaardt. De Klant geeft de Camping ook toestemming om, namens hemzelf en namens de Personen die verblijven, de Beelden te verspreiden op hun sociale netwerken gedurende een periode van maximaal 5 jaar vanaf de datum van aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

In elk geval wordt overeengekomen dat de Klant en de Personen die worden gehuisvest :

- kunnen deze toestemming intrekken door de receptie van de camping hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen tijdens hun verblijf;

- na publicatie van de Afbeeldingen die op hen betrekking hebben op de sociale netwerken, kunnen vragen deze te verwijderen door een e-mail te sturen naar het volgende adres  accueil@camping-la-ferme.com

- zal geen vergoeding ontvangen voor de verspreiding van de Beelden zoals voorzien in dit Artikel 15.

Artikel 15. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid en bemiddeling

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken, ongeacht het land van herkomst van de Klant. In geval van een klacht kan de Klant, nadat hij zich tot de Klantendienst van de Camping heeft gewend volgens de klachtenprocedure, zich wenden tot een consumentenombudsman, binnen een termijn van maximaal een jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief gericht aan de exploitant.

In toepassing van de bepalingen van artikel 1368 van het Franse Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens die zijn opgeslagen in de informatiesystemen van het Bedrijf en/of zijn partners bewijskracht hebben. Bijgevolg zullen de gegevens op computer- of elektronische media die op deze manier zijn opgeslagen, als bewijsmateriaal door het Bedrijf in een proces of andere procedure, ontvankelijk, geldig en afdwingbaar zijn tussen de partijen.

Artikel 16. Gedeeltelijke ongeldigheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

In het geval dat een van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt verklaard door een wijziging in wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

nl_NL