Juridische informatie :
Deze hele site is onderworpen aan de Franse wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom.

Overeenkomstig de wet van 11 maart 1957 (art.41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van "La Ferme de Castellane" en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

De elementen op deze site, zoals logo's, geluiden, beelden, foto's, video's, geschriften, animaties, programma's, grafisch ontwerp, hulpprogramma's, databanken, software, zijn het eigendom van hun respectievelijke houders en worden beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 06/01/1978 heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich wenden tot de hierboven genoemde redacteur.

Website's uitgever :


LA FERME DE CASTELLANE***

Quartier la Lagne

04120 CASTELLANE

 FRANCE

:

Telefoon

+33 (0) 4 92 83 67 77

+33 (0) 6 82 82 02 91

+33 (0) 6 12 25 12 51